Oblíbené (0)

Nejčastější poruchy spánku, o kterých možná ani nevíte

Pravidelně se cítíte nevyspalí a schází vám energie? Během dne vás popadají záchvaty spavosti, jež vás limitují v pracovním i osobním životě? Možná, že trpíte některou z poruch spánku, o níž jste doposud neměli ani tušení. Podívejme se společně na známé i ty méně známější spánkové poruchy, jež mohou potkat také vás nebo vaše nejbližší.

Některé z nich nepředstavují nijak závažné komplikace, ovšem řada z nich může negativně ovlivnit kvalitu vašeho života nebo jej dokonce v krajním případě i ohrozit.

Somnambulismus, aneb klasická náměsíčnost

O této poruše zpravidla již slyšel každý z nás. Může se projevit v kterémkoli věku, po úrazu, nadměrné psychické nebo fyzické zátěži anebo jen tak bez varování. Náměsíčnost lze zjednodušeně charakterizovat jako stav porušeného vědomí, v němž dochází k nekontrolovanému vykonávání nejrůznějších činností. Lidé trpící náměsíčností obvykle během noci vstávají, chodí po místnosti, ale mohou vycházet také ven do noci. Lehčí formu náměsíčnosti lze léčit úpravou spánkových cyklů nebo pravidelnými zdřímnutími během dne. U těžších forem je pak bohužel nutná návštěva lékaře s nasazením vhodné medikace.

Civilizační onemocnění s názvem insomnie

Insomnie je další ze spánkových poruch, kdy si lidé, jež touto poruchou trpí, připadají málo odpočinutí a během dne jim schází potřebná energie pro vykonávání běžných činností. Jedná se o pocit nekvalitního a neosvěžujícího spánku, během kterého se člověk často probouzí, nemůže usnout nebo naopak vstává až nepřirozeně brzy. Mezi hlavní příčiny, způsobující tento typ onemocnění, patří dlouhodobý stres a psychická zátěž, vyčerpání, nepravidelný spánkový režim, nadměrná konzumace alkoholu a kofeinu, nebo tučné a těžké jídlo zkonzumované bezprostředně před usnutím. Tuto poruchu lze upravit nebo zcela vymýtit úpravou spánkového režimu, v krajním případě návštěvou odborníka.

Spánková apnoe - život ohrožující onemocnění

Spánková apnoe představuje poruchu dýchání projevující se zástavou dechu. Člověk trpící tímto onemocněním během noci upadá do tvrdého spánku, jenž tradičně provází nadměrné chrápání a výpadky dechu. Tyto výpadky – odborně apnoické pauzy, často představují 10tisekundové pauzy objevující se i více, než 10x za hodinu. Mezi rizikové faktory, podílející se na vzniku a rozvoji tohoto onemocnění, patří obezita, větší obvod krku a vyšší věk. Onemocnění často postihuje zejména muže a ve své neléčené formě může vést k infarktu myokardu, cévní mozkové příhodě nebo změnám citlivosti a hybnosti. Při lehčích formách spánkové apnoe je nutno změnit životní styl a dodržovat zásady zdravé životosprávy. U těžších forem je pak nezbytný chirurgický zákrok.

Hypersomnie, aneb já mám ještě noc

Lidé trpící hypersomnií jsou nadměrně spaví, což je může značně omezovat v pracovním nebo osobním životě. Jedinec trpící hypersomnií spí třeba i více, než 12 hodin denně a často usíná i uprostřed nejrůznějších druhů činností. V tomto případě se může jednat o hypersomnii kombinovanou s tzv. narkolepsií, kterou trpí zhruba 5 % populace. Hypersomnie je často předzvěstí mnohých závažnějších onemocnění (cukrovka, encefalitida, epilepsie), ale jedinec jí může dlouhá léta trpět i bez dalších doprovodných příznaků. Člověk potýkající se s hypersomnií často užívá léky podporující jeho imunitu nebo léky povzbuzující. Domácí léčba spočívá v dodržování pravidelného spánkového režimu, v pobytu na čerstvém vzduchu a řízení se zásadami spánkové hygieny.

Parasomnie = nepřirozené stavy během spánku

Poslední poruchou, kterou v tomto článku zmíníme, bude nepříliš známá parasomnie. Toto označení zahrnuje různé doprovodné jevy, jež spánek postiženého často doprovázejí. Jednat se může o poruchy probouzení, částečné probouzení doprovázené mluvou, nelogickým jednáním, v krajním případě i agresivitou. Do parasomnických projevů patří také noční děsy způsobené negativní zkušeností z minula.

Dodržování zásad spánkové hygieny je základ

Málokdo si uvědomuje, že kvalitu i délku spánku může sám ovlivnit, a to dodržováním zásad spánkové hygieny. Mezi tyto základní zásady patří vyhýbání se nápojům s obsahem kofeinu v pozdních odpoledních a večerních hodinách, stejně jako konzumace tučných, ostrých a kořeněných jídel, jež mohou kvalitu spánku negativně ovlivnit. Člověk by měl usínat v dobře větrané místnosti při nižší teplotě (18–20 stupňů) bez přítomnosti rušivých elementů (zvuk, světlo). Kvalitu spánku také značnou měrou ovlivňuje kvalita, barva a materiál povlečení, ve kterém usínáte. Volte výlučně kvalitní materiály a nepříliš agresivní barvy, které vás nebudou rozptylovat. Především se snažte uléhat a probouzet ve stejnou dobu, a to i o víkendu. Jedině tak se budete každé ráno cítit odpočatí a plní energie.